Kontakt

Kierownik projektu: dr inż. Danuta Gajewska


Koordynator projektu: dr inż. Anna Harton

 

 

 

 

Jeśli masz pytania dotyczące  programu „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” , skonsultuj się z sekretariatem pisząc na adres:

 

zdrowe.pokolenie@ptd.org.pl