Zasady programu

Program edukacyjno-badawczy „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” obejmuje:

  • ocenę wiedzy żywieniowej młodzieży szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  • edukację młodzieży szkolnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia
  • ocenę stanu odżywienia młodzieży (za pomocą nieinwazyjnych metod)
  • aktywizację młodzieży i nauczycieli poprzez organizowanie konkursów

W celu przeprowadzenia badań stanu wiedzy i odżywienia polskiej młodzieży, wśród zgłoszonych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zostanie wylosowanych 100 placówek, do których zawitają przeszkoleni dietetycy z Polskiego Towarzystwa Dietetyki, którzy:

  • Przeprowadzą badania antropometryczne uczniów, obejmujące pomiary wzrostu, masy ciała, obwodów pasa i ramienia
  • Przeprowadzą atrakcyjne zajęcia dla młodzieży promujące zdrowy styl życia
  • Zapewnią bezpłatne indywidualne porady dla uczniów z problemami związanymi z nadwagą lub niedowagą.

Badania odbędą się na początku roku szkolnego 2013/2014. Szkoły, które chciałyby wziąć udział w tym wyjątkowym projekcie mogą zgłaszać się za pomocą formularza dostępnego na tej stronie.

 

Zapraszamy do pobrania prezentacji o programie dla szkół.