Konkurs dla dietetyków

 

Konkurs dla dietetyków na scenariusz lekcji dla młodzieży, organizowany w ramach programu "Mądre żywienie, zdrowe pokolenie"
 
Szanowni Państwo,

dziękujemy za zainteresowanie konkursem dla dietetyków. Ze względu na liczne prośby postanowiliśmy przedłużyć termin przysyłania zgłoszeń do konkursu. Zarówno zgłoszenia jak i prace konkursowe mogą Państwo przysyłać do 25 sierpnia 2013 do godziny 23:59.

 
Zmiany w Regulaminie Konkursu dla Dietetyków

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu dla Dietetyków na scenariusz lekcji w ramach programu „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”

- zgłoszenia do konkursu można przesyłać do dnia 18 sierpnia do godz.23.59
- scenariusz lekcji należy przesłać do dnia 25 sierpnia do godz. 23.59

Zachęcamy również do wzięcia udziału w konkursie osoby, które ukończyły I stopień studiów na kierunku Dietetyka.
 
Jeśli jesteś:
-studentem I lub II roku studiów II stopnia na kierunku Dietetyka, posiadającym tytuł licencjata na tym kierunku
lub
-absolwentem studiów II stopnia na kierunku dietetyka i ukończyłeś te studia nie wcześniej niż 1.06.2012 roku,
weź udział w konkursie, który ułatwi Ci początek kariery w zawodzie dietetyka
Do wygrania:
 I etap: udział w profesjonalnym szkoleniu organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki (PTD) prowadzonym przez wykwalifikowanych dietetyków oraz psychologów z dużym doświadczeniem zakończonym rekrutacją do projektu (240osób)
 
II etap: propozycja zatrudnienia Laureatów II etapu Konkursu, na podstawie umowy cywilnoprawnej przy realizacji Programu „Mądre Żywienie, Zdrowe Pokolenie”, poprzedzona odbyciem warsztatów przygotowujących do zatrudnienia dla 100 najlepszych uczestników wytypowanych na podstawie wyników egzaminu po pierwszej części szkolenia.
 
Aby wziąć udział w konkursie:
1.Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij go na adres: zdrowe.pokolenie@ptd.org.pl , w tytule wpisując „zgłoszenie do konkursu Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” do 18 sierpnia 2013 do godziny 23:59
2. Przygotuj scenariusz lekcji edukacyjnej zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w regulaminie konkursu i prześlij na adres zdrowe.pokolenie@ptd.org.pl, w tytule wpisując imię i nazwisko – scenariusz lekcji, do 25 sierpnia do godziny 23.59
 
Biorąc udział w konkursie, każdy uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem konkursu oraz akceptuje jego warunki. Regulamin konkursu oraz szczegóły znajdują się na stronie konkursu http://zdrowepokolenie.ptd.org.pl